Rancher

Kompletní open source platforma pro nasazení a správu kontejnerů ve výrobě. Obsahuje komerčně podporované distribuce Kubernetes, Mesos a Docker Swarm, což usnadňuje provoz kontejnerových aplikací na libovolné infrastruktuře.


Rancher

A complete, open source platform for deploying and managing containers in production. It includes commercially-supported distributions of Kubernetes, Mesos, and Docker Swarm, making it easy to run containerized applications on any infrastructure.

Použito v metodice