Rational Clearcase

Podnikový systém pro správu konfigurace, který poskytuje vysoce zabezpečenou kontrolu verzí s podporou práce a vytvářením správy. Může být integrován s dalšími řešeními IBM, včetně IBM Rational® Team Concert ™, IBM ClearQuest®, IBM Rational Asset Manager a IBM Rational Application Developer pro software WebSphere®.


Rational Clearcase

An enterprise-grade configuration management system that provides highly secure version control with work and build management support. It can be integrated with other IBM solutions, including IBM Rational® Team Concert™, IBM ClearQuest®, IBM Rational Asset Manager and IBM Rational Application Developer for WebSphere® Software.

Použito v metodice