Rational Team Concert

Poskytuje možnosti spolupráce v oblasti správy změn. Tyto schopnosti jsou k dispozici samostatně a lze je integrovat do populárních systémů řízení zdrojů.


Rational Team Concert

Provides collaborative change management capabilities. These capabilities are available separately and can be integrated with popular source control systems.

Použito v metodice