Redmine

Flexibilní webová aplikace pro správu projektů. Napsaný pomocí rámce Ruby on Rails, je to cross-platform a cross-database. Zahrnuje graf ganttů, kalendář, wiki, fóra, více rolí a e-mailové oznámení.


Redmine

A flexible project management web application. Written using the Ruby on Rails framework, it is cross-platform and cross-database. It includes a gantt chart, calendar, wiki, forums, multiple roles, and email notification.

Použito v metodice