Regression Testing

Testování koncového systému k ověření, že existující funkce nebyly negativně ovlivněny změnami v aplikaci.

Použito v metodice