Regression Testing

Testování koncového systému k ověření, že existující funkce nebyly negativně ovlivněny změnami v aplikaci.


Regression Testing

Testing of the end-to-end system to verify that existing functionality has not been negatively impacted by changes to the application.

Použito v metodice