Release Orchestration

Použití nástrojů, jako je XL Release, které spravují softwarové verze od vývojové fáze až po samotné vydání softwaru.


Release Orchestration

Is the use of tools like XL Release which manage software releases from the development stage to the actual software release itself.

Použito v metodice