Rudder

Nástroj pro správu auditů a konfigurace s otevřeným zdrojem, který pomáhá automatizovat konfiguraci systému v rozsáhlých IT infrastrukturách. Kormidlo se spoléhá na lehký lokální agent nainstalovaný na každém spravovaném stroji


Rudder

An open source audit and configuration management utility to help automate system configuration across large IT infrastructures. Rudder relies on a lightweight local agent installed on each managed machine.

Použito v metodice