Rundeck

Otevřený zdroj softwaru, plánovač úloh a systém řízení automatizace knih pro automatizaci rutinních procesů ve vývojových a výrobních prostředích. Kombinuje plánování úkolů, provádění vícenásobných příkazů, orchestraci pracovních postupů a protokolování všeho, co se děje.


Rundeck

An open-source software Job scheduler and Run Book Automation system for automating routine processes across development and production environments. It combines task scheduling, multi-node command execution, workflow orchestration and logs everything that happens.

Použito v metodice