Sahi

Nástroj pro automatizaci a testování webových aplikací, které přicházejí v otevřené a proprietární verzi. 

Verze s otevřeným zdrojovým kódem obsahuje základní sady nástrojů, které jsou k dispozici pro většinu testovacích úloh (záznam ve všech prohlížečích, přehrávání ve všech prohlížečích, zprávy o přehrávání ve formátu HTML, zprávy o přehrávání JUnit Style, soupravy a dávkové spuštění, paralelní přehrávání testů) obsahuje další funkce, jako je distribuce testů a přizpůsobení sestav.


Sahi

An automation and testing tool for web applications coming in an open-source and a proprietary version.

The open-source version includes a basic tools set sufficient for most testing purposes (Record on all browsers, Playback on all browsers, HTML playback reports, JUnit Style playback reports, Suites and batch run, Parallel playback of tests), whereas the Pro version includes further features such as test distribution and report customization.

Použito v metodice