Salt

Platforma nebo SaltStack je open-source správa založená na Pythonu a aplikace pro vzdálené spuštění.


Salt

Platform or SaltStack is a Python-based open source configuration management and remote execution application.

Použito v metodice