SecureAssist

Nástroj pro lehkou statickou analýzu, který automaticky rozpozná zranitelná místa a poskytuje vám správné bezpečnostní pokyny při kódování. Se službou SecureAssist můžete eliminovat nejčastější problémy s bezpečností, zkontrolovat vlastní kód zranitelností zabezpečení a pomocí pokynů SecureAssist je opravit.


SecureAssist

A lightweight static analysis tool that automatically detects vulnerabilities and provides just-in-time security guidance to you as you code. With SecureAssist, you can eliminate the most common security problems, by checking your own code for security vulnerabilities, and using SecureAssist guidance to fix them.

Použito v metodice