Selenium

Přenosný rámec testování softwaru pro webové aplikace. Selenium poskytuje nástroj pro záznam / přehrávání testů pro tvorbu obsahu bez testovacího skriptovacího jazyka (Selenium IDE). Poskytuje také zkušební jazyk pro specifické domény (Selenese) pro psaní testů v řadě populárních programovacích jazyků, včetně Java, C #, Groovy, Perl, PHP, Pythonu a Ruby.


Selenium

A portable software testing framework for web applications. Selenium provides a record/playback tool for authoring tests without learning a test scripting language (Selenium IDE). It also provides a test domain-specific language (Selenese) to write tests in a number of popular programming languages, including Java, C#, Groovy, Perl, PHP, Python and Ruby.

Použito v metodice