Sentry

Poskytuje reportování o selhání v reálném čase, které poskytuje týmu přehled o chybách ovlivňujících vaše zákazníky ve výrobě.


Sentry

Provides real-time crash reporting that gives your team insight into errors affecting your customers in production.

Použito v metodice