Serena Release

Nástroj správy, který se pokouší pomáhat uživatelům naplánovat, řídit a automatizovat proces uvolňování a také automatizovat úkoly nasazení.


Serena Release

A release management tool that attempts to help users plan, control, and automate the release process as well as automate release deployment tasks.

Použito v metodice