ServiceNow

Poskytovatel softwaru pro správu služeb (SM) platformu as-a-service (PaaS) pro celou firmu. Společnost byla založena v roce 2003 Fredem Luddym, předchozím ČTK společností Peregrine Systems a Remedy Corporation. Po vytvoření obecného pracovního rámce, známého jako platforma "Glide", se Luddy rozhodl specializovat na aplikace ITSM (ITSM) založené na standardech ITIL.


ServiceNow

A platform-as-a-service (PaaS) provider of Service Management (SM) software for the entire enterprise. It was founded in 2003 by Fred Luddy, the previous CTO of Peregrine Systems and Remedy Corporation. After building a generic workflow framework, known as the "Glide" platform, Luddy opted to specialize in IT service management (ITSM) applications based on the ITIL standards.

Použito v metodice