SimpleDB

Distribuovaná databáze napsaná v Erlangu od Amazon.com. Používá se jako webová služba společně s Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) a Amazon S3 a je součástí služby Amazon Web Services.


SimpleDB

A distributed database written in Erlang by Amazon.com. It is used as a web service in concert with Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) and Amazon S3 and is part of Amazon Web Services. It was announced on December 13, 2007.

Použito v metodice