SmartFrog

Open source program, napsaný v Javě, který řídí konfiguraci, nasazení a koordinaci softwarového systému rozděleného do komponent. Tyto komponenty mohou být distribuovány napříč několika hostiteli sítě.


SmartFrog

An open-source software framework, written in Java, that manages the configuration, deployment and coordination of a software system broken into components. These components may be distributed across several network hosts.

Použito v metodice