Snap CI

Snap umožňuje automatizovat vytváření a nasazení aplikací Java, Scala, Clojure, Rails, PHP a Pythonu na různé platformy pro nasazení, jako je například Amazon AWS, Heroku, RedHat OpenShift atd., A to pomocí modelování procesu sestavení a nasazení jako potrubí nasazení.


Snap CI

Snap allows you to automate the build and deployment of Java, Scala, Clojure, Rails, PHP and Python applications to various deployment platforms such as Amazon AWS, Heroku, RedHat OpenShift etc by modeling the build and deploy process as a deployment pipeline.

Použito v metodice