Solano CI

Vysoce výkonná nepřetržitá platforma pro integraci a nasazení. Je k dispozici jak jako hostované řešení, tak jako soukromé virtuální zařízení běžící ve vaší síti. Solano CI automaticky a inteligentně paralelizuje váš test softwaru a nasazuje proces a poskytuje výsledky 10 až 80krát rychleji než stávající řešení.


Solano CI

A high-performance continuous integration and deployment platform. It is available both as a hosted solution and as a private virtual appliance running in your network. Solano CI automatically and intelligently parallelizes your software test and deploy process, delivering results 10 to 80 times faster than existing solutions.

Použito v metodice