SpecFlow

Softwarový nástroj, který počítačové programátory používají pro testování jiného softwaru. Spouští automatické přijímací testy psané ve stylu vývoje založeného na chování (BDD). 


SpecFlow

A software tool that computer programmers use for testing other software. It runs automated acceptance tests written in a behavior-driven development (BDD) style.

Použito v metodice