Splunk

Americká nadnárodní společnost se sídlem v San Francisku v Kalifornii, která vyrábí software pro vyhledávání, sledování a analýzu strojně generovaných velkých dat prostřednictvím webového rozhraní. 

Splunk (produkt) zachycuje, indexuje a koreluje data v reálném čase do vyhledávatelného úložiště, ze kterého mohou generovat grafy, přehledy, výstrahy, ovládací panely a vizualizace.


Splunk

An American multinational corporation based in San Francisco, California, which produces software for searching, monitoring, and analyzing machine-generated big data, via a web-style interface.

Splunk (the product) captures, indexes and correlates real-time data in a searchable repository from which it can generate graphs, reports, alerts, dashboards and visualizations.

Použito v metodice