SQLite

Softwarová knihovna, která implementuje samostatný databázový stroj SQL s transakcemi, bez serveru, s nulovou konfigurací. SQLite je nejrozšířenější databázový stroj na světě. Zdrojový kód pro SQLite je ve veřejné doméně.


SQLite

Software library that implements a self-contained, server-less, zero-configuration, transactional SQL database engine. SQLite is the most widely deployed database engine in the world. The source code for SQLite is in the public domain.

Použito v metodice