SSH

Secure Shell

Kryptografický (šifrovaný) síťový protokol pro iniciování textových relací shellu na vzdálených počítačích bezpečným způsobem.


SSH

Secure Shell

A cryptographic (encrypted) network protocol for initiating text-based shell sessions[clarification needed] on remote machines in a secure way.

Použito v metodice