Stackify

Nabízí jediné řešení založené na cloudových řešeních, které plně integruje řízení výkonu aplikací (APM) se sledováním chyb a správě protokolů. Umožňuje vývojářům snadné sledování, odhalování a řešení problémů s aplikací, než ovlivňují podnik, aby zajistili lepší uživatelskou zkušenost.


Stackify

Stackify offers the only developers-friendly cloud based solution that fully integrates application performance management (APM) with error tracking and log management. Allowing developers to easily monitor, detect and resolve application issues, before they affect the business to ensure a better end user experience.

Použito v metodice