StackStorm

Platforma pro integraci a automatizaci napříč službami a nástroji (někdy se také nazývá IFTTT pro Ops). Spojuje stávající infrastrukturu a aplikační prostředí, abyste mohli snadněji automatizovat toto prostředí - se zvláštním důrazem na provádění akcí v reakci na události.


StackStorm

StackStorm is a platform for integration and automation across services and tools (sometimes also called IFTTT for Ops). It ties together your existing infrastructure and application environment so you can more easily automate that environment - with a particular focus on taking actions in response to events.

Použito v metodice