SVN

Apache Subversion

Systém pro správu verzí a revize softwaru distribuovaný jako svobodný software pod licencí Apache. Vývojáři používají verzi Subversion k udržování aktuálních a historických verzí souborů, jako je zdrojový kód, webové stránky a dokumentace. Jejím cílem je být většinou kompatibilním nástupcem široce používaného Systému souběžných verzí (CVS)


SVN

Apache Subversion

Software versioning and revision control system distributed as free software under the Apache License. Developers use Subversion to maintain current and historical versions of files such as source code, web pages, and documentation. Its goal is to be a mostly compatible successor to the widely used Concurrent Versions System (CVS)

Použito v metodice