Swarm

Přirozený systém shluků pro Docker. Slouží k seskupení hostitelů Dockeru do jediného virtuálního hostitele, který používá systém API proxy.


Swarm

A native clustering system for Docker. It turns a pool of Docker hosts into a single, virtual host using an API proxy system.

Použito v metodice