Swarm

Přirozený systém shluků pro Docker. Slouží k seskupení hostitelů Dockeru do jediného virtuálního hostitele, který používá systém API proxy.

Použito v metodice