TDD

Vývojová praxe

Vývojová praxe, při níž jsou před samotným kódem napsány malé testy pro ověření chování kódu. Testy zpočátku selhaly a cílem vývojářů je přidat kód, který jim umožní uspět.


TDD

Test-Driven Development

A development practice in which small tests to verify the behavior of a piece of code are written before the code itself. The tests initially fail, and the aim of the developer(s) is then to add code to make them succeed.

Použito v metodice