Tectonic

Platforma připravená pro podnikání pro provoz Linuxových kontejnerů v distribuovaném prostředí. Tectonic kombinuje Kubernetes a CoreOS stack v komerční distribuci, připravené s palubní deskou pro správu připravenou pro podnikání, integrovaným registrem kontejnerů a podporovanou, průběžně aktualizovanou distribuovanou platformou. Tectonic je k dispozici v jakémkoli prostředí, mraku nebo na místě.


Tectonic

Tectonic, delivered by CoreOS, is an enterprise-ready platform for running Linux containers in a distributed environment. Tectonic combines Kubernetes and the CoreOS stack in a commercial distribution, prepackaged with an enterprise-ready management dashboard, an integrated container registry and a supported, continuously up-to-date distributed platform. Tectonic is available in any environment, cloud, or on-premise.

Použito v metodice