Teradata

Teradata je masivně paralelní systém pro zpracování sdílené architektury. Jeho technologie se skládá z hardwaru, softwaru, databáze a poradenství. Systém přenáší data do datového skladu, kde je možné jej vyvolat a analyzovat.


Teradata

Teradata is a massively parallel processing system running a shared-nothing architecture. Its technology consists of hardware, software, database, and consulting. The system moves data to a data warehouse where it can be recalled and analyzed..

Použito v metodice