Terraform

Terraform je nástroj pro bezpečnou a efektivní budování, kombinaci a spouštění infrastruktury. Od fyzických serverů po kontejnery až po produkty SaaS je společnost Terraform schopna vytvářet a sestavovat všechny součásti potřebné pro provoz jakékoli služby nebo aplikace.


Terraform

Terraform is a tool for safely and efficiently building, combining, and launching infrastructure. From physical servers to containers to SaaS products, Terraform is able to create and compose all the components necessary to run any service or application.

Použito v metodice