TestComplete

Automatizovaná testovací platforma vyvinutá společností SmartBear Software. TestComplete poskytuje testovatelům možnost vytvářet automatizované testy pro aplikace Microsoft Windows, Web, Android (operační systém) a iOS.

Zkoušky lze zaznamenávat, skriptovat nebo ručně vytvářet pomocí operací řízených klíčovými slovy a používají se pro automatické přehrávání a protokolování chyb.


TestComplete

A functional automated testing platform developed by SmartBear Software. TestComplete gives testers the ability to create automated tests for Microsoft Windows, Web, Android (operating system), and iOS applications.

Tests can be recorded, scripted or manually created with keyword driven operations and used for automated playback and error logging.

Použito v metodice