TestNG

Testovací rámec pro programovací jazyk Java inspirovaný JUnit a NUnit. Cílem projektu TestNG je pokrýt širší škálu testovacích kategorií: jednotku, funkčnost, end-to-end, integraci apod., s výkonnějšími a snadno použitelnými funkcemi.


TestNG

A testing framework for the Java programming language inspired by JUnit and NUnit. The design goal of TestNG is to cover a wider range of test categories: unit, functional, end-to-end, integration, etc., with more powerful and easy-to-use functionalities.

Použito v metodice