Testování A / B

Technika, při níž jsou nové funkce nebo různé varianty funkce k dispozici různým skupinám uživatelů a jsou vyhodnocovány porovnáním metriky a chováním uživatelů.


A/B Testing

A technique in which a new feature, or different variants of a feature, are made available to different sets of users and evaluated by comparing metrics and user behavior.

Použito v metodice