Testování černé skříně

Testovací nebo zabezpečovací praxe, která nepočítá s žádnou znalostí vnitřního fungování testovaného systému a která se tak snaží ověřit vnější, spíše než vnitřní chování nebo stav.


Black Box Testing

A testing or quality assurance practice which assumes no knowledge of the inner workings of the system being tested, and which thus attempts to verify external rather than internal behavior or state.

Použito v metodice