TFS

Team Foundation Server

Produkt společnosti Microsoft, který poskytuje správu zdrojového kódu (buď prostřednictvím Team Foundation Verification Control nebo Git), reporting, řízení požadavků, řízení projektů (pro vývoj agilního softwaru a vodopády) laboratorní řízení, testování a možnosti správy správy.

Zahrnuje celý životní cyklus aplikace.TFS lze použít jako zadní konec mnoha integrovaných vývojových prostředí, ale je přizpůsoben pro Microsoft Visual Studio a Eclipse (na platformách Windows a jiných než Windows)


TFS

Team Foundation Server

Microsoft product which provides source code management (either via Team Foundation Version Control or Git), reporting, requirements management, project management (for both agile software development and waterfall teams), automated builds, lab management, testing and release management capabilities.

It covers the entire application lifecycle.TFS can be used as a back end to numerous integrated development environments but is tailored for Microsoft Visual Studio and Eclipse (on Windows and non-Windows platforms)

Použito v metodice