Tomcat

Open-source webový server a servletový kontejner vyvinutý Apache Software Foundation (ASF). Tomcat implementuje několik Java EE specifikací včetně Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL a WebSocket a poskytuje prostředí WWW serveru "pure Java" pro kód Java, který se má spustit.

Použito v metodice