Travis CI

Open-source hostitelská distribuovaná služba kontinuálního integrace používaná k vytváření a testování projektů hostovaných v GitHubu. Travis CI je nakonfigurován tak, že do kořenového adresáře úložiště GitHub přidá soubor s názvem .travis.yml, což je textový soubor ve formátu YAML.


Travis CI

An open-source hosted, distributed continuous integration service used to build and test projects hosted at GitHub. Travis CI is configured by adding a file named .travis.yml, which is a YAML format text file, to the root directory of the GitHub repository.

Použito v metodice