Travis CI

Open-source hostitelská distribuovaná služba kontinuálního integrace používaná k vytváření a testování projektů hostovaných v GitHubu. Travis CI je nakonfigurován tak, že do kořenového adresáře úložiště GitHub přidá soubor s názvem .travis.yml, což je textový soubor ve formátu YAML.

Použito v metodice