Trello

Bezplatná webová aplikace pro správu projektů původně vytvořená firmou Fog Creek Software v roce 2011, která se v roce 2014 stala vlastní firmou. Provozuje freemitní obchodní model a je křížově dotován jinými produkty společnosti Fog Creek Software . Základní služba je poskytována bezplatně, ačkoli v roce 2013 byla spuštěna služba za službu Business Class.


Trello

A free web-based project management application originally made by Fog Creek Software in 2011, that spun out to be its own company in 2014. It operates a freemium business model, as well as being cross-subsidized by other Fog Creek Software products. A basic service is provided free of charge, though a Business Class paid-for service was launched in 2013.

Použito v metodice