Tripwire

Open Source Tripwire je bezplatný software pro zabezpečení a integritu dat, který je užitečný pro sledování a upozornění na konkrétní změny souborů v řadě systémů. Projekt je založen na kódu původně přispěl Tripwire.


Tripwire

Open Source Tripwire is a free software security and data integrity tool useful for monitoring and alerting on specific file change(s) on a range of systems. The project is based on code originally contributed by Tripwire.

Použito v metodice