Unit Testing

Na úrovni kódu (tj. nevyžaduje úplně nainstalovaný end-to-end systém pro spuštění) testování k ověření chování jednotlivých částí kódu. TDD provádí rozsáhlé testy jednotky, které popisují a ověřují zamýšlené chování.


Unit Testing

Code-level (i.e., does not require a fully installed end-to-end system to run) testing to verify the behavior of individual pieces of code. TDD makes extensive use of unit tests to describe and verify intended behavior.

Použito v metodice