Unit Testing

Na úrovni kódu (tj. nevyžaduje úplně nainstalovaný end-to-end systém pro spuštění) testování k ověření chování jednotlivých částí kódu. TDD provádí rozsáhlé testy jednotky, které popisují a ověřují zamýšlené chování.

Použito v metodice