UrbanCode Deploy

IBM UrbanCode Deploy je nástroj pro automatizaci nasazení aplikací prostřednictvím vašeho prostředí. Je navržen tak, aby umožňoval rychlou zpětnou vazbu a nepřetržitou dodávku v agilním vývoji a současně poskytoval auditní stopy, verzování a schválení potřebných při výrobě.


UrbanCode Deploy

IBM UrbanCode Deploy is a tool for automating application deployments through your environments. It is designed to facilitate rapid feedback and continuous delivery in agile development while providing the audit trails, versioning and approvals needed in production.

Použito v metodice