UrbanCode Release

Vydání BM UrbanCode, dříve nazývané uRelease, je společný nástroj správy, který vám pomůže zvládnout rostoucí počet a složitost vydání. Můžete naplánovat, provést a sledovat uvolnění v každé fázi životního cyklu doručení. Na základě poznatků získaných z práce s našimi zákazníky, UrbanCode Release snižuje chyby a zároveň urychluje a zvyšuje agilitu velkých vydání.


UrbanCode Release

BM UrbanCode Release, formerly called uRelease, is a collaborative release management tool that helps you handle the growing number and complexity of releases. You can plan, execute, and track a release through every stage of the delivery lifecycle. Based on lessons learned from working with our customers, UrbanCode Release reduces errors, while making large releases faster and more agile.

Použito v metodice