Vagrant

Počítačový software Vagrant vytváří a konfiguruje prostředí virtuálního vývoje. To může být viděno jako obal kolem virtualizačního softwaru, jako jsou VirtualBox, VMware, KVM, LXC a kolem softwaru pro správu konfigurace, jako je například Ansible, Chef, Salt nebo Puppet.


Vagrant

The computer software Vagrant creates and configures virtual development environments. It can be seen as a wrapper around virtualization software such as VirtualBox, VMware, KVM, LXC and around configuration management software such as Ansible, Chef, Salt or Puppet.

Použito v metodice