Vault

Technologie vizualizace a zdokonalování procesů se silně využívá v štíhlých výrobních a inženýrských přístupech. Mapy hodnotových toků se používají k identifikaci základních procesních kroků versus "odpadu", které lze postupně vyloučit z procesu.

Použito v metodice