Virtualization

Přístup řízení systémů, v němž uživatelé a aplikace nepoužívají fyzické stroje, ale simulované systémy běžící na skutečném "skutečném" hardwaru. Takové "virtuální stroje" mohou být automaticky vytvářeny, spouštěny, zastavovány, klonovány a vyřazovány za pár vteřin, takže operace mají obrovskou flexibilitu.


Virtualization

A systems management approach in which users and applications do not use physical machines, but simulated systems running on actual, “real” hardware. Such “virtual machines” can be automatically created, started, stopped, cloned and discarded in a matter of seconds, giving operations tremendous flexibility.

Použito v metodice