Visual Build

Visual Build je GUI software pro Windows, který umožňuje vývojářům softwaru a vytvářením mistrů vytvářet automatizovaný, opakovatelný proces pro vytváření softwaru. Má integrovanou podporu pro integraci různých vývojových nástrojů do procesu vytváření. Projekty jsou uloženy jako XML pro usnadnění ukládání do systémů řízení verzí.


Visual Build

Visual Build is GUI software for Windows that enables software developers and build masters to create an automated, repeatable process for software builds. It has built-in support for integrating various development tools into the build process. Projects are stored as XML to facilitate storage in version control systems.

Použito v metodice