Vytvořit úložiště artefaktů

Nástroj, který slouží k organizaci artefaktů s konstrukcemi metadat a umožňuje automatizované publikování a spotřebu těchto artefaktů.


Build Artifact Repository

A tool used to organize artifacts with metadata constructs and to allow automated publication and consumption of those artifacts.

Použito v metodice