Vytvořte agenta

Typ prostředku používaného v nepřetržité integraci, který může být instalován lokálně nebo vzdáleně ve vztahu k nepřetržitému integračnímu serveru. Posílá a přijímá zprávy o vytváření softwarových sestav.

Použito v metodice