Vytvořte agenta

Typ prostředku používaného v nepřetržité integraci, který může být instalován lokálně nebo vzdáleně ve vztahu k nepřetržitému integračnímu serveru. Posílá a přijímá zprávy o vytváření softwarových sestav.


Build Agent

A type of agent used in continuous integration that can be installed locally or remotely in relation to the continuous integration server. It sends and receives messages about handling software builds.

Použito v metodice