WAS

WebSphere Application Server

Softwarový produkt, který plní roli webového aplikačního serveru. Konkrétně jde o softwarový rámec a middleware, který hostí webové aplikace založené na jazyce Java. Je to vlajkový produkt v rámci softwarové sady IBM WebSphere.


WAS

WebSphere Application Server

A software product that performs the role of a web application server. More specifically, it is a software framework and middleware that hosts Java based web applications. It is the flagship product within IBM's WebSphere software suite.

Použito v metodice